Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μπακάλη Αθανασία

Την Παρασκευή   24/3/2023 και ώρα 11.20  π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπακάλη Αθανασίας  με θέμα: «Η επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο): Απόψεις εκπαιδευτικών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Κεχρή Ευάγγελο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top