Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Χαραλαμπίδης Στυλιανός

Την Παρασκευή   24/3/2023 και ώρα 10.40  π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χαραλαμπίδη Στυλιανού  με θέμα: «Ανάλυση και σύγκριση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των ΕΠΕ (Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης) και ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παντελίδη Παναγιώτη, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Κεχρή Ευάγγελο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top