Την Παρασκευή 26/5/2023 και ώρα 09.00 π.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τόλιου Αλεξάνδρας με θέμα: Πράσινα προϊόντα και καταναλωτές: παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς τους και ο ρόλος των social mediα,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Καρακίτσιου Αθανασία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078 .

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τόλιου Αλεξάνδρας.