Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Δρακούλη Ασπασία

Τη Δευτέρα 22/5/2023 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δρακούλη Ασπασίας  με θέμα: «Εσωτερικός έλεγχος σε τράπεζες: μια βιβλιογραφική επισκόπηση» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 94860349198 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top