Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γκεντσούδη Ιωάννα

Τη Δευτέρα 22/5/2023 και ώρα 18.50 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γκεντσούδη Ιωάννας με θέμα: «Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δήμους στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 94860349198 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top