Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Κόκκινος Θωμάς

Την Τετάρτη  17/5/2023 και ώρα 17.20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κόκκινου Θωμά  με θέμα: «Αξιολόγηση σε νέες πρακτικές στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης της άποψης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top