Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Πεταλά Κυριακή

Την Τετάρτη  17/5/2023 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πεταλά Κυριακής  με θέμα: «Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων. Διερεύνηση της στάσης των υπαλλήλων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελο. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top