Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Νατσούλης Αθανάσιος

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 17.40 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Νατσούλη Αθανάσιου με θέμα: «Η καταναλωτική συμπεριφορά και ο ρόλος του μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική  αίθουσα 93301690155.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top