Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Ντεμάι Αλέξανδρος

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 18.00    θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ντεμάι Αλέξανδρου με θέμα: «Η αποτελεσματική εκπαίδευση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ Σερρών»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Πασχαλούδη Δημήτριο , Τσουρέλα Μαρία και Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική  αίθουσα 93301690155

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top