Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Τόλιου Αλεξάνδρα

Την Παρασκευή 26/5/2023 και ώρα 09.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τόλιου Αλεξάνδρας με θέμα “Πράσινα προϊόντα και καταναλωτές: παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς τους και ο ρόλος των social mediα” ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Καρακίτσιου Αθανασία.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top