Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Γκουγκούδη-Παπαϊωάννου Χριστίνα

Την Τρίτη  11/07/2023 και ώρα 18.00 μ.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Γκουγκούδη -Παπαϊωάννου  Χριστίνας με θέμα: «Ο Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και οι κυριότερες διαφοροποιήσεις με τον προισχύσαντα ΚΝ 2190/1920»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Παντελίδη Παναγιώτη, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική  αίθουσα 93618447078

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top