Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Καβακλή Βασιλική

Την Τρίτη 18/07/2023 και ώρα 18.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καβακλή Βασιλικής με θέμα: «Ο γραμμικός προγραμματισμός ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στο εσωτερικό μιας εταιρίας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο, και Καρακίτσιου Αθανασία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top