Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Μιχάλη Σουλτάνα

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 17.50 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχάλη Σουλτάνας  με θέμα: «Διαδικτυακό Μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής Δικτύωσης και η άποψη των πελατών πάνω σε αυτό.» ,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Παζάρσκη Μιχαήλ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική  αίθουσα 93301690155.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top