Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας – Τσιάλος Κωνσταντίνος

Την Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 17.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Τσιάλου Κων/νου με θέμα: «Οικονομική σκοπιμότητα αυτόνομου υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μη συνδεδεμένο νησί: Μελέτη περίπτωσης της νήσου Καστελλόριζου »,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Καρακίτσιου Αθανασία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ηλεκτρονική  αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top