Ολοκλήρωση Πρώτης Φάσης Αξιολόγησης Υποψηφίων 2023-24

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αξιολόγησης για όσους υποψήφιους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, για το ακ. έτος 2023-24.

Οι υποψήφιοι, που κατέθεσαν αίτηση στο ΠΜΣ και αναφέρονται στο Παράρτημα που ακολουθεί, προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 20 έως και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου αυτού.

Στη διάρκεια της συνέντευξης, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής του ΠΜΣ, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους υποψήφιους από κοντά, να συζητήσουν μαζί τους και να σχηματίσουν έτσι μια πληρέστερη εικόνα για τα στοιχεία εκείνα της προσωπικότητάς τους, που αποτελούν πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης για τη δεύτερη φάση: την ικανότητά τους για επικοινωνία με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση τους, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητά τους, την ομαδικότητα και την προδιάθεσή τους για σκληρή εργασία.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην ψηφιακή αίθουσα https://zoom.us/j/93618447078

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να φροντίσουν για τη συμπλήρωση του φακέλου της υποψηφιότητάς τους με παραστατικά που ενδεχομένως δεν έχουν καταθέσει μέχρι τώρα.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ

Δρ. Κεχρής Ευάγγελος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

Πρόγραμμα συνεντεύξεων Σεπτεμβρίου 2023 για τους υποψήφιους που υπέβαλλαν αίτηση στο σύστημα αιτήσεων μέχρι 7/9/2023.

Στη θέση του ονόματος και του επωνύμου, εμφανίζονται τα τρία πρώτα γράμματα. Στη θέση του τηλεφώνου τα τρία τελευταία ψηφία.

Ημέρα Συνέντευξης Ώρα Συνέντευξης Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 16:00 16:10 ΑΡΒ… ΠΟΛ… …242
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 16:10 16:20 Αργ… Ελε… …994
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 16:20 16:30 Βρε… Αντ… …240
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 16:30 16:40 ΓΕΩ… ΑΡΧ… …404
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 16:40 16:50 ΓΕΩ… ΜΗΤ… …800
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 16:50 17:00 ΓΚΑ… ΑΠΟ…
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 17:00 17:10
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 17:10 17:20 ΓΚΑ… ΣΤΕ… …936
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 17:20 17:30 ΓΚΙ… ΑΝΝ… …944
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 17:30 17:40 Δεμ… Κατ… …677
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 17:40 17:50 ΔΗΜ… ΕΥΑ… …516
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 17:50 18:00 Ελε… Γεώ… …205
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 18:00 18:10 Ζαμ… Βασ… …228
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 18:10 18:20
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 18:20 18:30 Ζαφ… Αντ…
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 18:30 18:40 ΗΛΙ… ΑΝΝ… …121
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 18:40 18:50 ΘΑΝ… ΓΡΗ… …660
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 18:50 19:00 ΘΑΝ… ΜΑΡ…
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 19:00 19:10 ΙΣΤ… ΣΤΑ… …748
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 19:10 19:20 ΚΑΒ… ΔΕΣ… …303
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 19:20 19:30
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 19:30 19:40 ΚΑΡ… ΧΡΙ… …155
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 19:40 19:50 Καρ… Αμα… …846
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 19:50 20:00 Καρ… Μαρ… …687
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 20:00 20:10 Κάτ… Αγγ… …283
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 20:10 20:20 Κου… Μαρ… …358
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 20:20 20:30 Κου… Παν… …573
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 20:30 20:40
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 20:40 20:50 Λαγ… Σοφ… …760
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 20:50 21:00 Μαγ… Κων… …609
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 21:00 21:10 ΜΑΝ… ΓΕΩ… …130
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 21:10 21:20 ΜΑΡ… ΜΑΡ… …687
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 21:20 21:30 Μιχ… Αικ… …008
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 21:30 21:40 Μοσ… Παν… …748
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 21:40 21:50 Φεύ… Μαρ… …876
ΤΕΤΑΡΤΗ 20-9-2023 21:50 22:00 ΦΙΛ… ΧΡΥ… …585

 

Ημέρα Συνέντευξης Ώρα Συνέντευξης Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2023 16:00 16:10 Μπα… Κων… …615
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2024 16:10 16:20 ΜΠΑ… ΑΙΚ… …175
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2025 16:20 16:30 ΜΠΑ… ΑΔΑ… …353
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2026 16:30 16:40 ΜΠΟ… ΓΕΩ… …141
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2027 16:40 16:50 Μπο… Ιφι… …119
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2028 16:50 17:00 Ναλ… Παρ… …229
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2029 17:00 17:10
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2030 17:10 17:20 ΝΙΚ… ΗΛΙ… …841
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2031 17:20 17:30 Νικ… Κων… …434
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2032 17:30 17:40 ΝΟΤ… ΒΑΪ… …073
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2033 17:40 17:50 Ντά… Κων… …416
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2034 17:50 18:00 Ντά… Τον… …195
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2035 18:00 18:10 ΝΤΕ… ΑΝΤ… …719
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2036 18:10 18:20
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2037 18:20 18:30 ΟΙΚ… ΑΡΙ… …825
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2038 18:30 18:40 ΠΑΝ… ΚΩΝ… …888
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2039 18:40 18:50 ΠΑΠ… ΑΛΕ… …187
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2040 18:50 19:00 Παρ… Κατ… …587
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2041 19:00 19:10 ΠΡΟ… ΜΑΡ… …454
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2042 19:10 19:20 Ρίζ… Έλε… …471
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2043 19:20 19:30
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2044 19:30 19:40 ΡΩΜ… ΖΩΗ… …009
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2045 19:40 19:50 ΣΙΔ… ΔΗΜ… …133
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2046 19:50 20:00 ΣΚΟ… ΧΡΙ… …969
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2047 20:00 20:10 ΣΚΟ… ΑΠΟ… …920
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2048 20:10 20:20 ΣΟΥ… ΕΡΡ… …493
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2049 20:20 20:30 ΣΤΑ… ΔΗΜ… …815
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2050 20:30 20:40
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2051 20:40 20:50 Στε… Ελε… …135
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2052 20:50 21:00 Ταν… Απο… …156
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2053 21:00 21:10 ΤΙΤ… ΔΗΜ… …411
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2054 21:10 21:20 ΤΡΙ… ΚΑΛ… …165
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2055 21:20 21:30 ΤΣΑ… ΓΙΩ… …527
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2056 21:30 21:40 ΤΣΟ… ΡΟΔ… …034
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2057 21:40 21:50 ΧΑΧ… ΠΑΝ…
ΠΕΜΠΤΗ  21-9-2058 21:50 22:00 ΧΩΡ… ΑΛΕ… …516
Ημέρα Συνέντευξης Έναρξη Λήξη Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 15:50 16:00 ΤΣΕ… ΧΑΡ… …126
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 16:00 16:10 ΑΘΑ… ΕΛΕ… …209
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 16:10 16:20 ΒΑΣ… ΑΝΑ… …898
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 16:20 16:30 Για… Ηλί… …457
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 16:30 16:40 Δημ… Σκο… …170
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 16:40 16:50 ΖΑΓ… ΕΥΘ… …458
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 16:50 17:00 ΖΑΡ… ΚΑΣ… …652
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 17:00 17:10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 17:10 17:20 ΖΑΧ… ΜΙΜ… …865
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 17:20 17:30 ΖΩΓ… ΝΙΚ… …462
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 17:30 17:40 ΚΟΑ… ΠΑΝ… …104
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 17:40 17:50 ΚΥΡ… ΤΑΞ… …082
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 17:50 18:00 ΚΟΡ… ΗΛΙ… …219
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 18:00 18:10 Μέρ… Δέσ…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 18:10 18:20
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 18:20 18:30 ΜΠΙ… ΜΑΡ… …336
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 18:30 18:40 ΜΠΛ… ΠΑΝ… …481
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 18:40 18:50 ΜΠΟ… ΕΥΔ… …373
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 18:50 19:00 ΠΑΠ… ΚΩΝ… …004
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 19:00 19:10 ΣΙΩ… ΕΥΑ… …414
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 19:10 19:20 ΣΤΑ… ΠΑΣ… …288
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 19:20 19:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 19:30 19:40 ΣΥΓ… ΠΑΡ… …125
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 19:50 20:00 ΤΣΙ… ΣΩΤ… …362
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-9-2023 20:00 20:10 Φρα… Ιωά… …863
Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top