Ολοκλήρωση Δεύτερης Φάσης Αξιολόγησης Υποψηφίων 2023-24

Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίοου της Ελλάδος ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για μια θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων”, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Τα αποτελέσματα σημειώνονται στους πίνακες που ακολουθούν στο τέλος της ανακοίνωσης και πιο συγκεκριμένα: (α) στον Πίνακα Α, σημειώνονται οι επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά, (β) στον Πίνακα Β, οι επιλαχόντες κατά σειρά αξιολογικής κατάταξης και (γ) στον Πίνακα Γ, οι υποψήφιοι, που αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής, επειδή δεν προσήλθαν στη συνέντευξη ή δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα παραστατικά για τη συμπλήρωση του φακέλου της υποψηφιότητας τους.

Για τη διαδικασία της εγγραφής σημειώνονται τα εξής :

Οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ δόση, ποσό δηλαδή 600€, που αντιστοιχεί στο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται μόνο μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό: GR89 0172 2570 0052 5704 7821 761 της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημού της Ελλάδος. Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στην κατάθεση του ποσού είναι το ονοματεπώνυμο του καταθέτη μαζί με τον κωδικό «40244».

Στη συνέχεια οι επιτυχόντες πρέπει να αποστείλουν:

Α) με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pms.dioikisi@cm.ihu.gr μέχρι την Πέμπτη 5/10 το ΕΝΤΥΠΟ 7 (Δήλωση ατομικών στοιχείων) σε μορφή word με όνομα αρχείου το ονοματεπώνυμό τους (π.χ. Τραμβαλίδου Πόπη.doc) και

Β) με courier έως και την Δευτέρα 9/10 (α) την απόδειξη της κατάθεσης, (β) συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής , (γ) φωτοτυπία της ταυτότητά τους και (δ) μία (1) φωτογραφία στη διεύθυνση :

ΔΙ.ΠΑ.Ε Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Γραμματεία Όργάνωσης και Διοίκησης
Τερμα Μαγνησίας
62124 Σερρες
Υπόψιν Σεφερίδου Ιωάννας

Ως αποδεικτικό της κατάθεσης των διδάκτρων θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Γραμμάτιο Είσπραξης από την Οικονομική Υπηρεσία της Επιτροπής Ερευνών. Σημειώστε επίσης ότι η Β’ δόση των διδάκτρων, ποσό δηλαδή 600€, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% από τα δίδακτρα του Α’ εξαμήνου, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, καταβάλλεται “…μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων, με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής ερευνών του ΔΙΠΑΕ και την αποστολή της σχετικής απόδειξης στη Γραμματεία του ΠΜΣ”.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους υποψήφιους, που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το ΠΜΣ του Τμήματός μας και να ευχηθώ πετυχημένες και ουσιαστικές σπουδές στους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. : 2321049336, 2321049229,  e-mail : seferidou@ihu.gr, mba_serres@ihu.gr ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΠΜΣ
Δρ. Κεχρής Ευάγγελος
Καθηγητής

Πίνακας Α : Επιτυχόντες κατά αλφαβητική σειρά για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 [1]

Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο
ΑΡΒ… ΠΟΛ… …242
ΑΡΓ… ΕΛΕ… …994
ΓΕΩ… ΑΡΧ… …404
ΓΚΑ… ΣΤΕ… …936
ΔΕΜ… ΚΑΤ… …677
ΔΗΜ… ΕΥΑ… …516
ΕΛΕ… ΓΕΩ… …205
ΖΑΓ… ΕΥΘ… …458
ΖΑΧ… ΜΙΜ…
ΖΩΓ… ΝΙΚ… …462
ΗΛΙ… ΑΝΝ… …121
ΘΑΝ… [2] ΓΡΗ… …660
ΚΑΡ… ΜΑΡ… …687
ΚΟΥ… ΜΑΡ… …358
ΚΥΡ… ΤΑΞ… …082
ΜΑΝ… ΓΕΩ… …130
ΜΙΧ… ΑΙΚ… …008
ΜΟΣ… ΠΑΝ… …748
ΜΠΑ… ΑΙΚ… …175
ΜΠΟ… ΜΕΛ… …119
ΝΑΛ… ΠΑΡ… …229
ΝΙΚ…[2] ΗΛΙ… …841
ΝΤΑ… ΚΩΝ… …416
ΝΤΑ… ΤΟΝ… …195
ΝΤΕ… ΑΝΤ… …719
ΟΙΚ… ΑΡΙ… …825
ΣΚΟ… ΔΗΜ… …170
ΣΥΓ… ΠΑΡ… …125
ΤΑΝ… ΑΠΟ… …156
ΤΡΙ… ΚΑΛ… …165
ΤΣΑ… [2] ΜΑΡ… …525
ΤΣΑ… ΓΙΩ… …527
ΤΣΕ… ΧΑΡ… …126
ΤΣΙ… ΣΩΤ… …362
ΤΣΟ… ΡΟΔ… …034
ΦΕΥ… ΜΑΡ… …876
ΦΙΛ… ΧΡΥ… …585
ΧΑΧ… ΠΑΝ… …290
ΧΩΡ… ΑΛΕ… …516
Πίνακας Β : Επιλαχόντες ακ. έτους 2023-24 (κατά σειρά αξιολογικής κατάταξης)

Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο
ΜΠΟ… ΓΕΩ… …141
ΣΟΥ… ΙΩΑ… …592
ΣΤΑ… ΔΗΜ… …815
ΜΗΤ… [2] ΓΕΩ… …800
ΚΟΑ… ΠΑΝ… …104
ΚΑΒ… ΔΕΣ… …303
ΜΠΟ… ΕΥΔ… …373
ΚΑΡ… ΧΡΙ… …155
ΝΩΤ… ΒΑΪ… …073
ΒΡΕ… ΑΝΤ… …240
[1] Περιλαμβάνονται και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην κατάταξη επιτυχόντα.
[2] Με την προϋπόθεση ότι με την εγγραφή τους και μέσα στις χρονικές προθεσμίες που ανακοινώθηκαν, θα καταθέσουν βασικό τίτλο σπουδών ή αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας, που η έκδοσή τους εκκρεμεί λόγω καθυστέρησης στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τη συμμετοχή τους σε σχετικές τελικές εξετάσεις.

Πίνακας Γ : Υποψήφιοι που αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας επιλογής [3]

Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνο
ΑΘΑ… ΕΛΕ… …209
ΒΑΣ… ΑΝΑ… …898
ΓΙΑ… ΗΛΙ… …457
ΓΚΑ… ΑΠΟ…
ΓΚΙ… ΑΝΝ… …944
ΖΑΜ… ΒΑΣ… …228
ΖΑΡ… ΚΑΣ… …652
ΖΑΦ… ΑΝΤ…
ΘΑΝ… ΜΑΡ…
ΙΣΤ… ΣΤΑ… …748
ΚΑΡ… ΑΜΑ… …846
ΚΑΤ… ΑΓΓ… …283
ΚΟΡ… ΗΛΙ… …219
ΚΟΥ… ΠΑΝ… …573
ΛΑΓ… ΣΟΦ… …760
ΜΑΓ… ΚΩΝ… …609
ΜΑΡ… ΜΑΡ… …687
ΜΕΡ… ΔΕΣ…
ΜΠΑ… ΣΤΥ… …153
ΜΠΑ… ΚΩΝ… …615
ΜΠΑ… ΕΙΡ… …797
ΜΠΑ… ΑΔΑ… …353
ΜΠΙ… ΜΑΡ… …336
ΜΠΛ… ΠΑΝ… …481
ΝΙΚ… ΚΩΝ… …434
ΠΑΝ… ΚΩΝ… …888
ΠΑΠ… ΑΛΕ… …187
ΠΑΠ… ΚΩΝ… …004
ΠΑΡ… ΚΑΤ… …587
ΠΡΟ… ΜΑΡ… …454
ΡΙΖ… ΈΛΕ… …471
ΡΩΜ… ΖΩΗ… …009
ΣΙΔ… ΔΗΜ… …133
ΣΙΩ… ΕΥΑ… …414
ΣΚΟ… ΧΡΙ… …969
ΣΚΟ… ΑΠΟ… …920
ΣΟΥ… ΕΡΡ… …493
ΣΤΑ… ΠΑΣ… …288
ΣΤΕ… ΕΛΕ… …135
ΤΙΤ… ΔΗΜ… …411
ΦΡΑ… ΙΩΑ… …863

[3] Αποκλείονται επειδή δεν προσήλθαν στη συνέντευξη ή δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα παραστατικά (πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή/και αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών τους) για τη συμπλήρωση του φακέλου της υποψηφιότητάς τους.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top