Αιτήσεις Απαλλαγής Τελών Φοίτησης 2023-24

Όσοι φοιτητές δικαιούνται απαλλαγή τελών φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 86 του νόμου 4957, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, μέχρι τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 στη γραμματεία της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού (στη διεύθυνση: ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σερρών Γραμματεία Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού, Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ.62124 υπ΄όψιν κας Σεφερίδου). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 84560 /Ζ1 ΦΕΚ 4837/τ.Β΄/01.08.2023  απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4957/2022 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι Ευρώ (9.520,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ (6.664, 00 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος)

Σεφερίδου Ιωάννα
Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Πανεπιστημιούπολη Σερρών
T +30 23210 49336 | seferidou@ihu.gr

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top