Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Καραγκιόζη Αναστάσιου

Την Πέμπτη 25/1/2023 και ώρα 05.20 μ.μ    θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καραγκιόζη Αναστάσιου με θέμα: Ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της μητρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. για τα έτη 2016-2021 ,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Βράνα Βασιλική, Παντελίδης Παναγιώτης και Παζάρσκης Μιχαήλ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93301690155

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top