Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Νάλμπαντη Δέσποινας

Την Πέμπτη 29/2/2024 και ώρα 4.30 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ναμπάλντη Δέσποινας με θέμα: “Συναισθηματική Νοημοσύνη και σύνδρομο Burnout στους εργαζόμενους Τοπικής αυτοδιοίκησης του Νομού Σερρών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία και Καραβασίλη Ιωάννη . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 97512854438

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top