Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Καμά Μαριάνθης

Την Τετάρτη 24/4/2024 και ώρα 10.00 π.μ    θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καμά Μαριάνθης  με θέμα: Ο λογιστής και η επιχείρηση στην ψηφιακή πλατφόρμα MyData κανάλια ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Μουζά Άννα-Μαρία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top