Πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) που προσφέρει το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανειπιστημίου της Ελλάδος.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, που οργανώνει και εποπτεύει τη διαδικασία της πιστοποίησης όλων των Προγραμμάτων Σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, πιστοποιεί την πλήρη συμμόρφωση του παραπάνω Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας και τις Αρχές και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για το Επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Δείτε την απόφαση εδώ.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top