Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τσιμπούκα Κωνσταντίνας

Την Δευτέρα 20/5/2024 και ώρα 10.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τσιμπούκα Κωνσταντίνα με θέμα: « Συγκριτική μελέτη των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης σχετικά με την επίδραση του φύλου στην ανάληψη θέσεων ευθύνης », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και Καραγιώργο Αλκιβιάδη. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

 

 

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top