Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Θεοδωρίδη Νικόλαου

Την Παρασκευή 17/5/2024 και ώρα 19.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Θεοδωρίδη Νικόλαου  με θέμα: «Συστηματική Βιβλιογραφική Έρευνα σε Θέματα Χρονοπρογραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δημητριάδη Σωτήριο, Κεχρή Ευάγγελο και Καρακίτσιου Αθανασία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 93618447078.

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top