Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Κουσούδη Μιλτιάδη

Tην Τετάρτη  22/5/2024 και ώρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κουσούδη ΜΙλτιάδη με θέμα: Αξιολόγηση της Τηλεκπαίδευσης στα Ελληνικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Βράνα Βασιλική, Τσουρέλα Μαρία και Καραγιώργος Αλκιβιάδης . Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ στην εικονική αίθουσα 98272519157 .

Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top