Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Νέο Κύκλο Σπουδών για το Ακαδ. Έτος 2024-2025

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 15ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων” (MBA), για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

To Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3463/τΒ΄/13-9-2019 απόφαση  1 περί επανίδρυσης του Προγράμματος, την έγκριση τροποποίησης (ΦΕΚ5665/τΒ’/7-11-2022, απόφαση 1), τον Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ4468/τΒ’/12-7-2023)  και τις διατάξεις του ν. 4597/2022.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (Σέρρες) και πιο συγκεκριμένα :

  • Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA)
  • Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις
  • Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική

Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας ZOOM)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, να συμπληρώσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους ηλεκτρονικά και να αναρτήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 15  Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη μέχρι 15 Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα.

  1. Διαβάστε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητές ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 εδώ.
  2. Συμπληρώστε την έντυπη αίτηση που θα κατεβάσετε από εδώ.
  3. Συμπληρώστε τα στοιχεία του βιογραφικού σας (προσωπικά σας στοιχεία, σπουδές, ξένες γλώσσες, επαγγελματική εμπειρία) εδώ, αφού πρώτα εγγραφείτε στο σύστημα.
  4. Αναρτήστε την έντυπη αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εδώ
  5. Ζητήστε από τα άτομα που θα συντάξουν συστατική επιστολή για την υποψηφιότητά σας να την αποστείλουν στη διεύθυνση mba_serres@ihu.gr
Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γενικές Ανακοινώσεις

Εκδηλώσεις

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Τελευταίες Ανακοινώσεις
Scroll to Top