Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Καβακλή Βασιλικής

Την Τρίτη 18/07/2023 και ώρα 18.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καβακλή Βασιλικής με θέμα: «Ο γραμμικός προγραμματισμός ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων στο εσωτερικό μιας εταιρίας », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δημητριάδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Γκουγκούδη -Παπαϊωάννου Χριστίνας

Την Τρίτη  11/07/2023 και ώρα 18.00 μ.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Γκουγκούδη -Παπαϊωάννου  Χριστίνας με θέμα: «Ο Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και οι κυριότερες διαφοροποιήσεις με τον προισχύσαντα ΚΝ 2190/1920»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Μπουταχίδη Παναγιώτη

Την Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 17.20 μ.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μπουταχίδη Παναγιώτη με θέμα: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής χρήσης μεθόδων πρόβλεψης με τη γλώσσα προγραμματισμού Python»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Κεχρή Ευάγγελο,

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Τσιάλου Κων/νου

Την Δευτέρα 10/07/2023 και ώρα 17.00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Τσιάλου Κων/νου με θέμα: «Οικονομική σκοπιμότητα αυτόνομου υβριδικού συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μη συνδεδεμένο νησί: Μελέτη περίπτωσης της νήσου Καστελλόριζου »,  ενώπιον της τριμελούς

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Ντεμάι Αλέξανδρου

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 18.00    θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ντεμάι Αλέξανδρου  με θέμα: «Η αποτελεσματική εκπαίδευση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των φοιτητών του ΔΙΠΑΕ Σερρών  » ,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μιχάλη Σουλτάνας

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 17.50 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχάλη Σουλτάνας  με θέμα: «Διαδικτυακό Μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής Δικτύωσης και η άποψη των πελατών πάνω σε αυτό.» ,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Νατσούλη Αθανάσιου

Την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 17.40 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Νατσούλη Αθανάσιου με θέμα: «Η καταναλωτική συμπεριφορά και ο ρόλος του μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης»,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο και

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τόλιου Αλεξάνδρας.

Την Παρασκευή 26/5/2023 και ώρα 09.00 π.μθα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τόλιου Αλεξάνδρας με θέμα: Πράσινα προϊόντα και καταναλωτές: παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς τους και ο ρόλος των social mediα,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Γκεντσούδη Ιωάννας

Τη Δευτέρα 22/5/2023 και ώρα 18.50 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γκεντσούδη Ιωάννας με θέμα: «Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου στην ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δήμους στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Δρακούλη Ασπασίας

Τη Δευτέρα 22/5/2023 και ώρα 18.30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δρακούλη Ασπασίας  με θέμα: «Εσωτερικός έλεγχος σε τράπεζες: μια βιβλιογραφική επισκόπηση» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη Παναγιώτη. Η