Ενημερωτική συνάντηση φοιτητών 9/10/2021

Το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την ενημέρωση των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) μέσω της πλατφόρμας zoom στην ψηφιακή αίθουσα 936 184 470 78

Παρουσίαση Διπλωματικής Καδή Αλέξανδρου

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καδή Αλέξανδρου με θέμα: «Η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή της στην καταναλωτική συμπεριφορά » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση Διπλωματικής Κρέτση Μιχαέλας

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κρέτση Μιχαέλας με θέμα: «Ποιότητα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης . Ανάλυση περίπτωσης του ιστoτόπου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης e-Άδειες » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα

Παρουσίαση Διπλωματικής Ξανθή Παναγιώτας

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ξανθή Παναγιώτας με θέμα: «Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η συμβολή της στη φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Αγγελόπουλου Νικόλαου

Την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 15:40 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Αγγελόπουλου Νικόλαου με θέμα: «Η επίδραση του Covid 19 στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στη συμπεριφορά του καταναλωτή » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Εξέταση μαθήματος “Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών”

Η εξέταση για το μάθημα “Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28/9 στις 6:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική αίθουσα zoom 93618447078

Παρουσίαση Διπλωματικής Κατμαδα Ελευθέριου

Την Δευτέρα 12/7/2021 και ώρα 18:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κατμαδά Ελευθέριου  με θέμα: «Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικού παρουσιολογίου » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική, Πασχαλούδη Δημήτριο,Τσουρέλα Μαρία. Η παρουσίαση θα

Παρουσίαση Διπλωματικής Τσιτάκη Κερατσούλας

Την Τρίτη  6/7/2021 και ώρα 17:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μαλιώκα Έλενας  με θέμα: «Ικανοποίηση Πολιτών από τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες. Η Περίπτωση: του Δήμου Βισαλτίας » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Μαλιώκα Έλενας

Την Τρίτη  6/7/2021 και ώρα 17:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μαλιώκα Έλενας  με θέμα: «Η ηθική των επιχειρήσεων τροφίμων » ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους  Πασχαλούδη Δημήτριο,Τσουρέλα Μαρία,Βράνα Βασιλική. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί

Παρουσίαση Διπλωματικής Βαγιωνά Ευαγγελίας

Την Τρίτη  6/7/2021 και ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βαγιωνά Ευαγγελίας  με θέμα: «Προβολή και προώθηση μέσω Social Media.Η περίπτωση του Hot Sauce Factory», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη