Παρουσίαση Διπλωματικής Μάρκου Παναγιώτας

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μάρκου Παναγιώτας με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση των αγροτικών συνεταιρισμών Νομού Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Παντελίδη Παναγιώτη, Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία . Η

Παρουσίαση Διπλωματικής Συλλαιδόπουλου Παύλου

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Συλλαιδόπουλου Παύλου  με θέμα: «Συγκριτική Μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων την περίοδο 2008-2018 με τη χρήση αριθμοδεικτών ρευστότητας και αποδοτικότητας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Λεμονή Αθανασίας

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λεμονή Αθανασίας με θέμα: «Marketing και προώθηση αγροτικών φαρμάκων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα

Παρουσίαση διπλωματικής Χουχούλη Μάριου

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 18:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Χουχούλη Μάριου με θέμα: «Η σύνδεση των παραγωγών με τις ομάδες παραγωγών και η σύνδεση αυτών με την αγορά», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση διπλωματικής Παπαδόπουλου Γεώργιου

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαδόπουλου Γεώργιου με θέμα: «Εξόρυξη κοινωνικών δικτύων με χρήση μεθόδων της εξόρυξης διαδικασιών : μια εφαρμογή σε διαδικασίες Δημόσιας Διοίκησης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Σαβρακίδου Κωνσταντίνας

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαβρακίδου Κωνστανίνας με θέμα: «Αλλαγές στις διαδικασίες στις επιχειρήσεις τροφίμων λόγω covid», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Μουζά Άννα Μαρία, Δελιάς Παύλος, Τσουρέλα

Παρουσίαση διπλωματικής Μυστιλόγλου Βασιλικής

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μυστιλόγλου Βασιλικής με θέμα: «Η υγειονομική κρίση και οι εργασιακές μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου της εστίασης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:

Παρουσίαση διπλωματικής Παπαζήση Αλεξάνδρας

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαζήση Αλεξάνδρας με θέμα: «Εσωτερικός έλεγχος και δημόσιος τομέας: εμπειρική έρευνα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Δρογαλά Γεώργιου, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ. Η παρουσίαση

Παρουσίαση διπλωματικής Βαγενά Χρυσάνθης

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βαγενά Χρυσάνθης με θέμα: «Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα

Παρουσίαση διπλωματικής Ναυροζίδη Γεώργιου

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ναυροζίδη Γεώργιου με θέμα: «Έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου ως μέσο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εμπέδωσης του φορολογικού ηθικού», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται