Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τρακαλιάνη Ελένης

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 5.45 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τρακαλιάνη Ελένης με θέμα: «Η αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ στη διαφήμιση μέσω social media.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Γιοβάνη Νικόλαο

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Καστανιώτη Γιώργου

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 6.30 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καστανιώτη Γεώργιου με θέμα: « Η αξιοποίηση του marketing από τις κατασκευαστικές εταιρείες με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου τους σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.» ενώπιον της

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Χατζηαποστόλου Αθηνάς

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 6.15 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χατζηαποστόλου Αθηνάς με θέμα: «Oι εφαρμογές του διαδικτυακού marketing  στις σύγχρονες επιχειρήσεις.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Γιοβάνη Νικόλαο και Τσουρέλα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Μέλλιου Αθανάσιου

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 6.00  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μέλλιου Αθανάσιουμε θέμα: «Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ στην Ηλεκτρονική (Digital) εποχή.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Τσουρέλα Μαρία και Βράνα Βασιλική. Η

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μαικοπούλου Μαρίας

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 5.10  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μαικοπούλου Μαρίας με θέμα: «Ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ στο χτίσιμο επωνυμίας. Μια εμπειρική έρευνα.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική,

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας της Γκιλινάκη Δήμητρας

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 4.50  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Γκιλινάκη Δήμητρας με θέμα: «Η επίδραση του Covid19 στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Βράνα Βασιλική, Μουζά Άννα,

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας της Πολυμεράκη Ελένης

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 4.40  μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πολυμεράκη Ελένης με θέμα: «Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Δημόσιο Τομέα: Η μελέτη περίπτωσης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. »

Ημερομηνίες Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Ανακοινώνεται ότι οι επόμενες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν 12-15 Δεκεμβρίου.

Πρόγραμμα Β΄Εξεταστικής Περιόδου (Σεπτεμβρίου) 2021-2022

Τα μαθήματα τα οποία θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι τα παρακάτω: Τετάρτη 14/9/2022 Διοικητική Οικονομική ώρα 17:30 Πέμπτη 15/9/2022 Βελτιστοποίηση στη λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ώρα 17:00 Πέμπτη 15/9/2022 Διοίκηση Παραγωγής ώρα 19:00 Πέμπτη 22/9/2022 Λογιστική ώρα 18:00

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 παρατείνεται έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022.