Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22

Ανακοινώνεται ότι δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο νέο κύκλο του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η Τετάρτη 01 Σεπτεμβρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Παρουσίαση διπλωματικής Λαμπάκη Δημήτριου

Την Πέμπτη 24/6/2021 και ώρα 18:15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Λαμπάκη Δημητριου με θέμα: «Υιοθέτηση και Υλοποιηση Πληροφοριακών Συστημάτων σε Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κεχρή Ευάγγελο, Δημητριάδη Σωτήριο, Χειλά

Πρόσκληση Αποφοίτων στην Ορκωμοσία της 5/3/2021

Οι φοιτητές του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου καλούνται να παραβρεθούν στην ορκομωσία της 5ης Μαρτίου 2021 επειδή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους. 149 259 276 294 217 260 277 295 229 261 278 296

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Γεωργιτζίκη Ιωάννη

Την Παρασκευή 12/2/2021 και ώρα 18.35 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γεωργιτζίκη Ιωάννη με θέμα: «Η επίδραση της διαπραγμάτευσης στον τομέα των πωλήσεων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Πραζιούτη Βασιλείας

Την Παρασκευή 12/2/2021 και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πραζιούτη Βασιλείας με θέμα: «Πώς οι Millenials ζουν & εργάζονται», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελου.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιάς

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.45 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιάς με θέμα: «Παράγοντες που ενισχύουν την ποιότητα της σχέσης μεταξύ του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των ελεγχόμενων φορέων επιχειρήσεων », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ταμπούρη Ιωάννη

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταμπούρη Ιωάννη με θέμα: «Συγχωνεύσεις και λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών κατά και μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Ορκωμοσία φοιτητών 5-3-2021

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία και η απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 μέσω διαδικτύου με χρήση της πλατφόρμας