Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Γεωργιτζίκη Ιωάννη

Την Παρασκευή 12/2/2021 και ώρα 18.35 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γεωργιτζίκη Ιωάννη με θέμα: «Η επίδραση της διαπραγμάτευσης στον τομέα των πωλήσεων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Πραζιούτη Βασιλείας

Την Παρασκευή 12/2/2021 και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πραζιούτη Βασιλείας με θέμα: «Πώς οι Millenials ζουν & εργάζονται», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελου.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιάς

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.45 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιάς με θέμα: «Παράγοντες που ενισχύουν την ποιότητα της σχέσης μεταξύ του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των ελεγχόμενων φορέων επιχειρήσεων », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ταμπούρη Ιωάννη

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταμπούρη Ιωάννη με θέμα: «Συγχωνεύσεις και λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών κατά και μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Ορκωμοσία φοιτητών 5-3-2021

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία και η απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18:00 μέσω διαδικτύου με χρήση της πλατφόρμας