Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Δέμονα Ιωάννας

Την Πέμπτη  30 Μαΐου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Δέμονα Ιωάννας με θέμα: ¨Ο ρόλος της παρακίνησης και της εργασιακής ικανοποίησης στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα – Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Σερρών”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Πέννα Γεωργίου

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Πέννα Γεωργίου με θέμα: ” Ποσοτική μελέτη για θανατηφόρα και μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στις Ευρωπαϊκές χώρες και κατά πόσο επηρεάζουν κάποιους συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς παράγοντες”, ενώπιον

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Κούλικα Αθανάσιου

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.45 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του ΚΟΥΛΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με θέμα:”Η Συνεισφορά του Εσωτερικού Ελέγχου στον Έλεγχο Απάτης“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο. Παζάρσκη Μιχαήλ  και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας

Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και ώρα 14.15 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παλούση Μαρίας με θέμα:”Διερεύνηση των παραγόντων  που επηρεάζουν την απόφαση των εξωτερικών ελεγκτών να βασιστούν στο έργο του εσωτερικού ελέγχου“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του Σγουρομάλλη Χρήστου

Την Πέμπτη 07 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σγουρομάλλη Χρήστου με θέμα: “Οι επιδράσεις της συνταξιοδότησης στους στρατιωτικούς“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία, Δημητριάδη Σωτήριο και Κεχρή

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα

Τη Δευτέρα 04 Μαρτίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χρόνη Μάλαμα με θέμα:”Η λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από συγχωνεύσεις ανά βιομηχανικό κλάδο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης“,  ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Σοφίας

Τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου και ώρα 14.30 θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μιχαηλίδου Σοφίας με θέμα:  “” ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (OFFSHORE”‘”, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Δρογαλά Γεώργιο, Παζάρσκη Μιχαήλ,και Παντελίδη

Αναπλήρωση μαθήματος “Λογιστική” στις 01.02.2019

Η αναπλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος “Λογιστική” της 10ης Ιανουαρίου 2019 που δεν πραγματοποιήθηκε, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου και ώρα 16.30.   Από τη Γραμματεία

Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος στις 09.01.2019

Σήμερα Τετάρτη 09.01.2019 η διδασκαλία του μαθήματος “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ” δεν θα διεξαχθεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η αναπλήρωση θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Χορήγηση Υποτροφιών για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2017-18

Ανακοινώνεται  ότι με την απόφαση της υπ΄αριθμ. 6/19.07.2018 συνεδρίασης της Σ.Ε.  θα χορηγηθούν πέντε (5) μερικές υποτροφίες επίδοσης,  στους πέντε πρώτους στην κατάταξη φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το σύνολο των υποχρεώσεών τους για το Β’ εξάμηνο των σπουδών