Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Χαραλαμπίδη Στυλιανού

Την Παρασκευή   24/3/2023 και ώρα 10.40  π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χαραλαμπίδη Στυλιανού  με θέμα: «Ανάλυση και σύγκριση των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων των ΕΠΕ (Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης) και ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία) » ενώπιον της τριμελούς

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μπακάλη Αθανασίας

Την Παρασκευή   24/3/2023 και ώρα 11.20  π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπακάλη Αθανασίας  με θέμα: «Η επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο): Απόψεις εκπαιδευτικών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Αλεβιζάκη Χρυσούλας

Την Παρασκευή 24/3/2023 και ώρα 11.00 π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αλεβιζάκη Χρυσούλας με θέμα: «Η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη, Καραγιώργο Αλκιβιάδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Δημακίδη Δημήτρη

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 4.20 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Δημακίδης Δημήτρη με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση εταιρειών της κατασκευαστικής αγοράς στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Κυνηγοπούλου Στυλιανής

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 4.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κυνηγοπούλου, Στυλιανής με θέμα: «Ανάλυση της σχέσης του εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και whistle-blowing για πρόληψη της απάτης» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Λιούσα Στέλλας

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 3.40 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λιούσας Στέλλας με θέμα: «Εσωτερικός έλεγχος και δημιουργική λογιστική: μια βιβλιογραφική επισκόπηση» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Μουρατίδη Κλεάνθη.

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 3.20 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μουρατίδη Κλεάνθη με θέμα: «Συγχωνεύσεις εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα: Μια εμπειρική μελέτη» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σαββίδου Μεταμόρφω.

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 3.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μεταμόρφω με θέμα: «Συγχωνεύσεις εισηγμένων εταιρειών πριν και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Μια λογιστική θεώρηση» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Ορκωμοσία 26ης Ιανουαρίου 2023

Η ορκωμοσία των αποφοίτων του ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.00. Οι απόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται στο χώρο

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τρακαλιάνη Ελένης

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 5.45 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τρακαλιάνη Ελένης με θέμα: «Η αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ στη διαφήμιση μέσω social media.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Γιοβάνη Νικόλαο