Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Μπακάλη Αθανασίας

Την Παρασκευή   24/3/2023 και ώρα 11.20  π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μπακάλη Αθανασίας  με θέμα: «Η επίδραση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο): Απόψεις εκπαιδευτικών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Αλεβιζάκη Χρυσούλας

Την Παρασκευή 24/3/2023 και ώρα 11.00 π.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αλεβιζάκη Χρυσούλας με θέμα: «Η εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη, Καραγιώργο Αλκιβιάδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Δημακίδη Δημήτρη

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 4.20 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Δημακίδης Δημήτρη με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση εταιρειών της κατασκευαστικής αγοράς στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Κυνηγοπούλου Στυλιανής

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 4.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κυνηγοπούλου, Στυλιανής με θέμα: «Ανάλυση της σχέσης του εσωτερικού ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και whistle-blowing για πρόληψη της απάτης» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Λιούσα Στέλλας

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 3.40 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λιούσας Στέλλας με θέμα: «Εσωτερικός έλεγχος και δημιουργική λογιστική: μια βιβλιογραφική επισκόπηση» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Μουρατίδη Κλεάνθη.

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 3.20 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μουρατίδη Κλεάνθη με θέμα: «Συγχωνεύσεις εισηγμένων εταιρειών στην Ελλάδα: Μια εμπειρική μελέτη» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από Παζάρσκη Μιχαήλ, Καραγιώργο Αλκιβιάδη και Παντελίδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Σαββίδου Μεταμόρφω.

Την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 3.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαββίδου Μεταμόρφω με θέμα: «Συγχωνεύσεις εισηγμένων εταιρειών πριν και κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Μια λογιστική θεώρηση» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τρακαλιάνη Ελένης

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 5.45 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τρακαλιάνη Ελένης με θέμα: «Η αποτελεσματικότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ στη διαφήμιση μέσω social media.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Γιοβάνη Νικόλαο

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του Καστανιώτη Γιώργου

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 6.30 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Καστανιώτη Γεώργιου με θέμα: « Η αξιοποίηση του marketing από τις κατασκευαστικές εταιρείες με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου τους σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.» ενώπιον της

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Χατζηαποστόλου Αθηνάς

Τη Δευτέρα  12/12/2022  και ώρα 6.15 μ.μ.   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Χατζηαποστόλου Αθηνάς με θέμα: «Oι εφαρμογές του διαδικτυακού marketing  στις σύγχρονες επιχειρήσεις.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Πασχαλούδη Δημήτρη, Γιοβάνη Νικόλαο και Τσουρέλα