Παρουσίαση διπλωματικής Καραγιαννακίδου Αικατερίνης

Την Τετάρτη  23/6/2021 και ώρα 19:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Καραγιαννακίδου Αικατερίνης   με θέμα: «Έρευνα και ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την δημιουργία κέντρου ευεξίας στην πόλη των Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους

Παρουσίαση διπλωματικής Δούμτση Παύλου

Την Τρίτη  22/6/2021 και ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Δούμτση Παύλου  με θέμα: «H Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση: Η περίπτωση της Περιφερικής Ενότητας Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Καραβασίλη Ιωάννη ,

Παρουσίαση Διπλωματικής Αναγνωστίδου Αποστολίνας Μαρίας

Την Πέμπτη 17/6/2021 και ώρα 12:20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αναγνωστίδου Αποστολίνας Μαρίας με θέμα: «Η ελεγκτική ως όργανο πρόληψης και καταστολής της λογιστικής απάτης στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Σοφίτση Ελευθέριου

Την Πέμπτη 17/6/2021 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Σοφίτση Ελευθέριου με θέμα: «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-commerce): Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Καταστήματος βιβλιοχαρτοπωλείου», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Κεχρή Ευάγγελο, Βράνα Βασιλική, Καραγιώργο

Ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών στο ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα γίνουν στις: 14 – 17 Ιουνίου και 4 – 7 Ιουλίου.

Παρουσίαση Διπλωματικής Μάρκου Παναγιώτας

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μάρκου Παναγιώτας με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση των αγροτικών συνεταιρισμών Νομού Σερρών», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Παντελίδη Παναγιώτη, Πασχαλούδη Δημήτριο, Τσουρέλα Μαρία . Η

Παρουσίαση Διπλωματικής Συλλαιδόπουλου Παύλου

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Συλλαιδόπουλου Παύλου  με θέμα: «Συγκριτική Μελέτη δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων την περίοδο 2008-2018 με τη χρήση αριθμοδεικτών ρευστότητας και αποδοτικότητας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Λεμονή Αθανασίας

Την Τετάρτη  26/5/2021 και ώρα 12:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Λεμονή Αθανασίας με θέμα: «Marketing και προώθηση αγροτικών φαρμάκων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Τσουρέλα Μαρία, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη Παναγιώτη. Η παρουσίαση θα

Παρουσίαση διπλωματικής Χουχούλη Μάριου

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 18:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Χουχούλη Μάριου με θέμα: «Η σύνδεση των παραγωγών με τις ομάδες παραγωγών και η σύνδεση αυτών με την αγορά», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση διπλωματικής Παπαδόπουλου Γεώργιου

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαδόπουλου Γεώργιου με θέμα: «Εξόρυξη κοινωνικών δικτύων με χρήση μεθόδων της εξόρυξης διαδικασιών : μια εφαρμογή σε διαδικασίες Δημόσιας Διοίκησης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται