Παρουσίαση Διπλωματικής Μποστανίδη Περικλή

Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 15.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Μποστανίδη Περικλή  με θέμα: «Παράγοντες παρακίνησης στον εργασιακό χώρο. Μελέτη περίπτωσης της Fibran.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα- Μαρία , Κεχρή

Παρουσιαση Διπλωματικής Χατζηπανταζή Βασιλικής

Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 14.30   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της   Χατζηπανταζή Βασιλική με θέμα: «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση και Λειτουργία Προβατοτροφικής Μονάδος στο Νομό Σερρών» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Δημητριάδη Σωτήριο,

Παρουσίαση Διπλωματικής Μαλάκου Ιωάννη

Την Παρασκευή  27/5/2022  και ώρα 14.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του  Μαλακού Ιωάννη  με θέμα: «Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Συμβολή των Σχολικών Πληροφοριακών Συστημάτων και των Δικτυακών Τόπων στη Διοίκηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ενώπιον

Παρουσίαση Διπλωματικής Τσακπίνη Παναγιώτας

Την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 17.40   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Τσακπίνη Παναγιώτας    με θέμα: «Χρηματοοικονομική ανάλυση της επίδοσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α’ βαθμού με βάση το δημόσιο λογιστικό στην Ελλάδα» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση Διπλωματικής Καιτόζη Ζωής

Την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 17.20   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Καιτοζή Ζωής  με θέμα: «Εξέταση της περίπτωσης των συγχωνεύσεων εταιρειών στον γεωργικό κλάδο» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Παζάρσκη Μιχαήλ, Πασχαλούδη Δημήτριο, Παντελίδη

Παρουσίαση Διπλωματικής Μπαλαμπάνη Μαγδαληνής

Την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 17.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Μπαλαμπάνη Μαγδαληνής με θέμα: «Η επιρροή και η επίδραση των influencers και του Influence marketing στην αντίληψη και στη συμπεριφορά- αγοραστική δύναμη των καταναλωτών» ενώπιον της

Παρουσίαση Διπλωματικής Αγοραστού Χρυσούλας

Την Τρίτη 29/3/2022  και ώρα 16.40   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της  Αγοραστού  Χρυσούλας με θέμα: «Διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών του δήμου Σερρών σε παροχές της ισχύουσας δημοτικής αρχής . Η περίπτωση της ύδρευσης – αποχέτευσης

Παρουσίαση διπλωματικής Αρβανιτίδου Μαρίας

Την Τρίτη 29/3/2022  και ώρα 16.00   θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Αρβανιτίδου Μαρίας  με θέμα: «Επιχειρηματικό σχέδιο για τη δημιουργία επώνυμου brand γυναικείων ρούχων και την προώθησή του μέσω e-shop και social media.» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση Διπλωματικής Σύρπα Αλέξανδρου

Τη Δευτέρα 28/2/2022 και ώρα 12:00 στην αίθουσα του ΜΒΑ , θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας του Σύρπα Αλέξανδρου με θέμα «Ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και του διαδικτύου. Μια εμπειρική έρευνα.» Η τριμελής

Παρουσίαση Διπλωματικής Κυριαζή Παναγιώτη

Την Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 18.20 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Κυριαζή Παναγιώτη με θέμα: «WFM WORKFORCE MANAGEMENT» ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κεχρή Ευάγγελο, Δημητριάδη Σωτήριο και Τσουρέλα Μαρία, . Η παρουσίαση θα