Παρουσίαση διπλωματικής Σταύρου Αθηνάς

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σταύρου Αθηνάς με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος σε ακίνητα επενδύσεων (REITS)», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:  Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη, Δρογαλά Γεώργιο. Η παρουσίαση

Παρουσίαση Διπλωματικής Κουτλουμπαση Γλυκερία

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουτλουμπάση Γλυκερίας με θέμα: «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου στην Ελλάδα », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:  Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη,

Παρουσίαση Διπλωματικής Νικολάου Σάββα

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Νικολάου Σάββα με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο. Η

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Σερέτη Μαρίας

Την Πέμπτη  13/5/2021 και ώρα 11:30  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σερέτη Μαρίας με θέμα: «Το νέο Δημόσιο Μανατζμεντ στην Ελληνική Επικράτεια», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Καραβασίλη Ιωάννη, Βρανά Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της Τζεβελέκη Ελένης

Την Τετάρτη  24/2/2021 και ώρα 17:30  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Τζεβελέκη Ελένης με θέμα: «Φορολογική και λογιστική παρακολούθηση παραγωγικής και εμπορικής επιχείρησης ¨περίπτωση Χατζηγαβριήλ Αναστάσιος¨», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Κωνσταντινίδη Χρήστο ,

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Ταϊρη Ιωάννη

Την Τετάρτη  24/2/2021 και ώρα 17.00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταΐρη Ιωάννη  με θέμα: «Μελέτη πορείας με χρήση αριθμοδεικτών του κατασκευαστικού κλάδου. Η περίπτωση της εταιρείας Ι. ΤΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.ΤΕ», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Γεωργιτζίκη Ιωάννη

Την Παρασκευή 12/2/2021 και ώρα 18.35 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Γεωργιτζίκη Ιωάννη με θέμα: «Η επίδραση της διαπραγμάτευσης στον τομέα των πωλήσεων», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Πραζιούτη Βασιλείας

Την Παρασκευή 12/2/2021 και ώρα 18.15 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Πραζιούτη Βασιλείας με θέμα: «Πώς οι Millenials ζουν & εργάζονται», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους Μουζά Άννα Μαρία, Βράνα Βασιλική και Κεχρή Ευάγγελου.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιάς

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.45 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Θεοχαρίδου Γαρυφαλλιάς με θέμα: «Παράγοντες που ενισχύουν την ποιότητα της σχέσης μεταξύ του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και των ελεγχόμενων φορέων επιχειρήσεων », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας Ταμπούρη Ιωάννη

Την Πέμπτη 11/2/2021 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ταμπούρη Ιωάννη με θέμα: «Συγχωνεύσεις και λογιστική επίδοση εισηγμένων εταιρειών κατά και μετά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται