Παρουσίαση διπλωματικής Παπαδόπουλου Γεώργιου

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Παπαδόπουλου Γεώργιου με θέμα: «Εξόρυξη κοινωνικών δικτύων με χρήση μεθόδων της εξόρυξης διαδικασιών : μια εφαρμογή σε διαδικασίες Δημόσιας Διοίκησης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση Διπλωματικής Σαβρακίδου Κωνσταντίνας

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σαβρακίδου Κωνστανίνας με θέμα: «Αλλαγές στις διαδικασίες στις επιχειρήσεις τροφίμων λόγω covid», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Μουζά Άννα Μαρία, Δελιάς Παύλος, Τσουρέλα

Παρουσίαση διπλωματικής Μυστιλόγλου Βασιλικής

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Μυστιλόγλου Βασιλικής με θέμα: «Η υγειονομική κρίση και οι εργασιακές μεταβολές στο ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου της εστίασης», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:

Παρουσίαση διπλωματικής Παπαζήση Αλεξάνδρας

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Παπαζήση Αλεξάνδρας με θέμα: «Εσωτερικός έλεγχος και δημόσιος τομέας: εμπειρική έρευνα», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:Δρογαλά Γεώργιου, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ. Η παρουσίαση

Παρουσίαση διπλωματικής Βαγενά Χρυσάνθης

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Βαγενά Χρυσάνθης με θέμα: «Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Δρογαλά Γεώργιο, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ . Η παρουσίαση θα

Παρουσίαση διπλωματικής Ναυροζίδη Γεώργιου

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 11:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Ναυροζίδη Γεώργιου με θέμα: «Έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου ως μέσο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εμπέδωσης του φορολογικού ηθικού», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται

Παρουσίαση διπλωματικής Σταύρου Αθηνάς

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:40  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σταύρου Αθηνάς με θέμα: «Εσωτερικός Έλεγχος σε ακίνητα επενδύσεων (REITS)», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:  Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη, Δρογαλά Γεώργιο. Η παρουσίαση

Παρουσίαση Διπλωματικής Κουτλουμπαση Γλυκερία

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:20  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Κουτλουμπάση Γλυκερίας με θέμα: «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου στην Ελλάδα », ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους:  Παζάρσκη Μιχαήλ, Παντελίδη Παναγιώτη,

Παρουσίαση Διπλωματικής Νικολάου Σάββα

Την Παρασκευή  14/5/2021 και ώρα 10:00  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Νικολάου Σάββα με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ, Δρογαλά Γεώργιο. Η

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας Σερέτη Μαρίας

Την Πέμπτη  13/5/2021 και ώρα 11:30  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Σερέτη Μαρίας με θέμα: «Το νέο Δημόσιο Μανατζμεντ στην Ελληνική Επικράτεια», ενώπιον της τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τους: Καραβασίλη Ιωάννη, Βρανά Βασιλική και Καραβασίλη Γεώργιο