Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (106)

Σκοπός του μαθήματος

Περιγραφή του ρόλου του διοικητικού στελέχους. Ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στη ιαμόρφωση των επιχειρηματικών και επιχειρησιακών στρατηγικών, καθώς και το τρόπο με τον οποίο υλοποιείται και αξιολογείται η στρατηγική. Μέσα από παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών να καταδείξει τη διάσταση της εφαρμογής των επιστημονικών αρχών διοίκησης σε αντιδιαστολή με την εμπειρική διοίκηση και να αναδείξει προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της επιστήμης της διοίκησης μέσα στις επιχειρήσεις.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μίξη θεωρητικών διαλέξεων και παρουσιάσεων από επιλεγμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων με θεματολογία που περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: Περιεχόμενο και εξέλιξη του Μάνατζμεντ, Η λειτουργία του Προγραμματισμού, Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, Βασικές αρχές της οργάνωσης, Η διαδικασία της στελέχωσης, Διοίκηση και έλεγχος, Στρατηγική, Στρατηγική ικανότητα και σκοπός. Μέθοδοι στρατηγικής.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Γιοβάνης Ν., Πάσχος Γ. Σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γ έκδοση, Εχέδωρος, 2019,  Θεσ/νίκη
  2. Παπαδάκης Β., Επίκαιρα Θέματα Στρατηγικής Επιχειρήσεων, εκδόσεις Μπένου, 2018,  Αθήνα
  3. Cunningham Scott,  Hermans Leon (2018). Actor and Strategy Models: Practical Applications and Step‐wise Approaches:  John Wiley & Sons, Inc.
  4. Boudreault Mathieu,  Renaud Jean‐François (2019). Actuarial Finance: Derivatives, Quantitative Models and Risk Management: John Wiley & Sons, Inc.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Γιοβάνης Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Scroll to Top