Διοικητική Οικονομική (101)

Σκοπός του μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα που αφορούν στη λήψη διοικητικών και οικονομικών αποφάσεων που καλούνται να λάβουν τα στελέχη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναλύονται θέματα μορφών αγοράς, κόστους, αριστοποίησης αποφάσεων, επενδυτικών κινδύνων, διαχείρισης αποθεμάτων και προγραμματισμού.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα πλαίσια της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις. Αξία του Χρήματος. Προσδιορισμός της Αξίας της Επιχείρησης. Μακροπρόθεσμος και Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός. Θεωρία Ζήτησης. Θεωρία Παραγωγής. Θεωρία Κόστους. Τεχνικές Αριστοποίησης. Γραμμικός Προγραμματισμός. Διοίκηση Αποθεμάτων. Απόδοση και Κίνδυνος Επενδύσεων. Επιχειρηματικός Κίνδυνος. Θεωρίες Κεφαλαιακής Δομής (Παραδοσιακή Θεωρία. Θεωρία MM. Μοντέλο Miller. Θεωρία Κεφαλαιακής Δομής με βάση το Κόστος Χρηματοοικονομικής Δυσπραγίας και το Κόστος Αντιπροσώπευσης). Μελέτες περιπτώσεων (Case studies).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Siegel, G.L. and Shim, K.J (2001) “Διοικητική Οικονομική”, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  2. Θωμαδάκης, Σ. και Αλεξάκης, Π. (2006) “Οικονομική των Επιχειρήσεων”, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.
  3. Ουσταπασίδης, Κ., και Ι. Κατσουλάκος (1999). Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική, Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη.
  4. Baumol, W. (1961) “What Can Economic Theory Contribute to managerial Economics”, American Economic Review.
  5. Baumol, W. (1971) “Economic Theory and Operation Analysis”, εκδόσεις Prentice Hall.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Χαψά Ξανθίππη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Κωνσταντινίδης Χρήστος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
  • Παπαχρήστου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Scroll to Top