Ελεγκτική (222)

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική διερεύνηση της ελεγκτικής επιστήμης στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μέσα από την παράθεση της έννοιας, των σκοπών, των διακρίσεων και των ειδών της ελεγκτικής, παρουσιάζεται η οριοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αρχών και μεθόδων διενέργειας εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στις οικονομικές μονάδες. Γενικότερα, επιδιώκεται η παροχή νέων εξειδικευμένων γνώσεων σε ελεγκτικά θέματα και ζητήματα.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Γενικά παραδεκτές αρχές Λογιστικής και Ελεγκτικής. Εννοιολογικό και νομικό πλαίσιο ελέγχου. Μεθοδολογία ελεγκτικής (Εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου). Αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Φύλλα εργασίας και Εκθέσεις ελέγχου. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Ανάλυση λογαριασμών οικονομικών καταστάσεων από την ελεγκτική πλευρά (σκοπός, διαδικασία και κίνδυνος ελέγχου κάθε κατηγορίας λογαριασμού). Έλεγχος επιμέρους στοιχείων. Θεωρία και πρακτική της ελεγκτικής των δημοσιευόμενων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Θέματα φορολογικού ελέγχου. Ελεγκτικά πρότυπα. Ελεγκτική και Η/Υ. Αναφορά στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Μελέτες περιπτώσεων (Case studies).

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
 1. Αληφαντής, Γ. (2018). Ελεγκτική, εκδόσεις Διπλογραφία.
 2. Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν., Μενεξιάδης, Μ. και Μπάλιος, Δ. (2017). Εσωτερικός έλεγχος, εκδόσεις Rosili Εμπορική – Εκδοτική Μ. ΕΠΕ.
 3. Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π. (2017). Ελεγκτική Εσωτερικός έλεγχος – Θεωρία και εφαρμογές, εκδόσεις Αειφόρος Λογιστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.
 4. Παπαστάθης, Π. (2014). Ο σύγχρονος εσωτερικός έλεγχος και η πρακτική εφαρμογή του, εκδόσεις UNIBOOKS.
 5. Τσακλάγκανος, Α. και Σπαθής, Χ. (2015). Ελεγκτική, εκδόσεις ΑΦΟΙ Κυριακίδη ΑΕ.
 6. Beasley, M., Buckless, F., Glover, S. and Prawitt, D.F. (2017). Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής: Ανάλυση Περιπτώσεων, εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD
 7. Sawyer B. L. (2003). Sawyer’s Internal Auditing. The practice of Modern Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, 5th edition, ISBN 0-89413-509-0.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
 • Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
 • Παντελίδης Παναγιώτης, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
 • Μπεκιάρης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Καραγιώργος Αλκιβιάδης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Scroll to Top