Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνία (212)

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα παρουσιάζει τις αρχές, τα πρότυπα, τις αρχιτεκτονικές και τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Η τεχνολογική δομή του Διαδικτύου, Εισαγωγή στις γλώσσες υπερκειμένου, XHTML, DHTML και Cascading Style Sheets (CSS), Javascript και Java applets, Application programming interfaces και AJAX, XML και ebXML, Service-Oriented Computing και Service-Oriented Infrastructures (SOA), η δέσμη τεχνολογιών των υπηρεσιών ιστού (Web services), ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών ιστού.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
  1. Μ. Papazoglou, P. Ribbers, e-Business – Organisational and Technical Foundations.
  2. R. Moseley, Developing Web Applications.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
  • Χειλάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
  • Δημητρίου Στυλιανός, Επιστημονικός Συνεργάτης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Scroll to Top