Μεθοδολογία Έρευνας (302)

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές πώς διεξάγεται η πρωτογενής επιστημονική έρευνα και τη συμβολή της στην  επιστήμη. Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι:

 • Να εισάγει τους φοιτητές στη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας
 • Να υποστηρίξει ουσιαστικά την διεξαγωγή της διπλωματικής εργασίας
 • Να δώσει κατευθύνσεις,  και εργαλεία για τη διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας
 • Να παρουσιάσει τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών
 • Να λειτουργήσει υποστηρικτικά και παράλληλα με την διεξαγωγή της διπλωματικής εργασίας

 

Περίγραμμα του μαθήματος

Επιστημονική εργασία, βιβλιογραφική έρευνα, βιβλιογραφική επισκόπηση, ποσοτική έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο, κατασκευή ερωτηματολογίου, αξιοπιστία και εγκυρότητα, δειγματοληψία, μέθοδοι ποιοτικής έρευνας, διατύπωση υποθέσεων, παρουσίαση αποτελεσμάτων

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία
 1. Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία, Ζαφειρόπουλος, Κ
 2. Μέθοδοι έρευνας στις επιχειρήσεις και την οικονομία, Saunders, M Lewis, P Thornhill, A
 3. Η ερευνητική μεθοδολογία στον πραγματικό κόσμο, Grey, D
 4. Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, Babbie, E
 5. Κοινωνική έρευνα. Μια ξενάγηση στις μεθόδους και τις τεχνικές, Adler, E Clark, R.

 

Υπεύθυνος μαθήματος
 • Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Προσκεκλημένοι διδάσκοντες και ομιλητές
 • Βράνα Βασιλική, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
 • Χαψά Ξανθίππη, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Scroll to Top