Εξετάσεις Α΄ εξαμήνου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
31-1-2022 1-02-2022 2-02-2022 3-02-2022 4-02-2022
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης     Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων  
17:00-20:00     17:00-20:00  
 
7-02-2022 8-02-2022 9-02-2022 10-02-2022 11-02-2021
Λογιστική     Διοικητική Οικονομική  
17:00-20:00     17:00-20:00  
 
14-02-2022 15-02-2022 16-02-2022 17-02-2022 18-02-2022
Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων        
17:00-20:00        
Εξετάσεις B΄ εξαμήνου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
13-06-2022 14-06-2022 15-06-2022 16-06-2022 17-06-2022

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ελεγκτική

18:00-20:00
20-06-2022 21-06-2022 22-06-2022 23-06-2022 24-06-2022

Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων

Διοικητική Λογιστική

Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00
27-06-2022 28-06-2022 29-06-2022 30-06-2022 01-07-2022

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Διοίκηση Παραγωγής
18:00-20:00 19:00-21:00