Εξετάσεις Α΄ εξαμήνου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
30-01-2023 31-01-2023 1-02-2023 2-02-2022 3-02-2022
    Λογιστική    
17:00-20:00
6-02-2023 7-02-2023 8-02-2023 9-02-2023 10-02-2023
Διοικητική Οικονομική   Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων  
17:00-20:00 17:00-20:00
13-02-2023 14-02-2023 15-02-2023 16-02-2023 17-02-2023
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων
17:00-20:00 17:00-20:00
Εξετάσεις B΄ εξαμήνου
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
12-06-2022 13-06-2022 14-06-2022 15-06-2022 16-06-2022

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά

18:00-20:00
19-06-2022 20-06-2022 21-06-2022 22-06-2022 23-06-2022

Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις

Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών
18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00
26-06-2022 27-06-2022 28-06-2022 29-06-2022 30-06-2022

Τεχνολογίες Βάσεων Δεδομένων

Διοικητική Λογιστική

Τεχνολογίες Διαδικτύου

Ελεγκτική

18:00-20:00 18:00-20:00