Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, θα παραλάβετε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας, τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου σας (ΑΕΜ) από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ενεργοποίηση Λογαριασμού με το ΑΕΜ

Χρησιμοποιώντας τον Αριθμό Ειδικού Μητρώου και την ημερομηνία γέννησής σας, θα πρέπει να κάνετε ενεργοποίηση του λογαριασμού σας στη διεύθυνση https://egram.cm.ihu.gr/unistudent/ για να λάβετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Σχετικές οδηγίες για την διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://cm.ihu.gr/index.php?id=1081.

Προσοχή: οι κωδικοί δεν αποστέλλονται με email και προτείνεται μετά τη δημιουργία του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από το σύστημα να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες και μετά, αν επιθυμείτε, να προβείτε σε αλλαγή κωδικού. Σε περίπτωση απώλειας θα πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως από τη γραμματεία με την ταυτότητά σας ώστε να σας χορηγηθεί εκτύπωση αυτών.

Δήλωση Μαθημάτων

Το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας θα τον χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος και ιδίως στην Ηλεκτρονική Γραμματεία, μέσω της οποίας θα γίνεται η δήλωση μαθημάτων. Η δήλωση μαθημάτων γίνεται στην αρχή του εξαμήνου και αφορά κυρίως το εαρινό εξάμηνο (όπου οι φοιτητές δηλώνουν μαθήματα επιλογής), καθώς και τους φοιτητές μερικές φοίτησης.

Ενεργοποίηση email

Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται διεύθυνση email της μορφής username@cm.ihu.gr. Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία πηγαίνετε στη διεύθυνση http://emailactivation.cm.ihu.gr/. Μετά την ενεργοποίηση, θα συνδέεστε από τη διεύθυνση https://mail.cm.ihu.gr.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (πάσο) πρέπει να μεταβείτε στη διεύθυνση https://academicid.minedu.gov.gr με όνομα χρήστη και κωδικό ίδιους με τους κωδικούς πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Στη συνέχεια επιλέξτε Εγγραφή / Είσοδος από το μενού δεξιά.

Εκτύπωση Βεβαίωσης Σπουδών

Η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης σπουδών γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία υπάρχουν στη διεύθυνση http://cm.ihu.gr/index.php?id=1023.

Scroll to Top