Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και συγκεκριμένα :

  1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA).
  2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις.
  3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική.

Οι προϋποθέσεις για την απονομή των παραπάνω Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης σε κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις, με τις οργανωτικές λεπτομέρειες, που αφορούν τη χρονική διάρκεια των σπουδών, το περιεχόμενο του ΠΜΣ, τη λειτουργία του ΠΜΣ, τις εξετάσεις και τη βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών.