Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπίστημίου της Ελλάδος διοργανώνει και προσφέρει στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών, τρια Προγράμματα Μεταπτυχικών Σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα: