Τραμβαλίδου Καλλιόπη Μαρία

Γραμματειακή Υποστήριξη

23210 49229 || E-mail

16:00 – 21:00

Σεφερίδου Ιωάννα

Γραμματειακή Υποστήριξη

23210 49135 || E-mail

09:00 – 15:00

Δημητρίου Στυλιανός

Πληροφοριακή και Τεχνική Υποστήριξη

23210 49229 || E-mail