Το MBA με Μια Ματιά

Συνοπτικές Πληροφορίες

Το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Το πρόγραμμα σπουδών του δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν θεωρητικές, τεχνικές και επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες, αποσκοπώντας να τους προετοιμάσει για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη διοίκηση των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών.

Τα βασικά οργανωτικά στοιχεία του μεταπτυχιακού που διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία του και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και άλλων υπηρεσιών, είναι μεταξύ άλλων :

  • ο μικρός αριθμός των φοιτητών,
  • οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας,
  • το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό,
  • διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών,
  • το υψηλής ποιότητας πρόγραμμα,
  • η εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακή φοίτηση.

 

Κατευθύνσεις

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με έναν ευέλικτο τρόπο ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε φοιτητή. Προσφέρεται ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης με διάρκεια τριών ή πέντε εξαμήνων αντίστοιχα και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις :

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA)
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
  3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην Κοστολόγηση και Ελεγκτική

 

Διάρκεια

3 εξάμηνα για φοιτητές πλήρους φοίτησης ή 5 εξάμηνα για φοιτητές μερικής φοίτησης. Τα πρώτα 2 ή 4 εξάμηνα διεξάγεται η διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο γίνεται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Αριθμός φοιτητών

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος είναι 35.

 

Διαδικτυακή φοίτηση

To Π.Μ.Σ προσφέρεται με 100% online παρακολούθηση, όπου οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

 

Προσφερόμενα μαθήματα

Συνολικά προσφέρονται 15 μαθήματα (9 κορμού και 6 κατεύθυνσης). Ο κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 12 μαθήματα (9 υποχρεωτικά και 3 επιλογής. 2 από τα υποχρεωτικά μαθήματα εξετάζονται μόνο με εργασίες).

 

Απαιτούμενα προσόντα

Για την εισαγωγή ενός φοιτητή στο ΜΒΑ απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1.200€ το εξάμηνο (συνολικά 3.600€).

 

Υποτροφίες και χρηματοδότηση

Για τους διακριθέντες φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις νέων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνονται από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους. Τα μαθήματα ξεκινάνε μέσα Οκτωβρίου. Υποβάλετε αίτηση εδώ.

Scroll to Top