Διδασκόμενα Μαθήματα

Στο πρώτο εξάμηνο, όλοι φοιτητές παρακολουθούν τα ίδια πέντε μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο, δύο μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ ανάλογα με την κατεύθυνσή τους, οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα από τις δύο κατευθύνσεις.

Α’ Εξάμηνο
B’ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Ψηφιακές Επιχειρήσεις
Κατεύθυνση: Κοστολόγηση & Ελεγκτική
Γ’ Εξάμηνο
Scroll to Top