Διαρκής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διδασκαλία Μαθημάτων

Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (Σέρρες), υλοποιεί κάθε ακαδημαϊκό έτος αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων” (MBA). Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, που προκύπτουν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο(η), που έχει τις κατά το νόμο τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, να αποστείλει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, στη γραμματεία του Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (στη διεύθυνση : Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Σέρρες), Γραμματεία τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες) ή με e-mail, υπόψη του Διευθυντή του ΠΜΣ, υποβάλλοντας συνημμένα τα απαραίτητα, σύμφωνα με την πρόσκληση, δικαιολογητικά.

  • Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο pdf με τη σχετική πρόσκληση.
  • Από εδώ μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά.
Scroll to Top