Προσωπικό

Το προσωπικό του ΜΒΑ

Υπεύθυνοι Μαθημάτων

Βράνα Βασιλική

Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνη Μαθήματος
Ψηφιακές Επιχειρήσεις (213)

Γιοβάνης Νικόλαος

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνος Μαθήματος
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
(106)

Δημητριάδης Σωτήριος

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνος Μαθημάτων Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (102) & Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών (201)

Κεχρής Ευάγγελος

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνος Μαθημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (104) & Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Νοημοσύνη (211)

Μουζά-Λαζαρίδη Άννα-Μαρία

Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνη Μαθήματος
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (202)

Παντελίδης Παναγιώτης

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνος Μαθημάτων
Λογιστική (105), Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Επενδύσεις (221) & Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση (223)

Πασχαλούδης Δημήτριος

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνος Μαθήματος
Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (103)

Χαψά Ξανθίππη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Υπεύθυνη Μαθήματος
Διοικητική Οικονομική (101)

Προσκεκλημένοι Διδάσκοντες

Αθανάσαινας Αθανάσιος

Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Μάθημα
Διοικητική Οικονομική (101)

Ευαγγελίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Δι.Πα.Ε.

Μάθημα
Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Νοημοσύνη (211)

Καραβασίλης Ιωάννης

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών, π. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Μάθημα
Ψηφιακές Επιχειρήσεις (213)

Καραγιώργος Αλκιβιάδης

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Μαθήματα
Λογιστική (105), Ελεγκτική (222) & Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση (223)

Καρακίτσιου Αθανασία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Μάθημα
Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (102)

Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος

Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Α.Π.Θ.

Μάθημα
Διοικητική Οικονομική (101)

Παζάρσκης Μιχαήλ

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Δι.Πα.Ε.

Μαθήματα
Λογιστική (105) & Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση (223)

Ταργουτζίδης Αντώνιος

Δρ. Οικονομικών, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μάθημα
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (202)

Τσουρέλα Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δι.Πα.Ε.

Μάθημα
Ψηφιακές Επιχειρήσεις (213)

Υποστήριξη

Σεφερίδου Ιωάννα

Γραμματειακή Υποστήριξη
(09:00 – 15:00)

Τραμβαλίδου Καλλιόπη-Μαρία

Γραμματειακή Υποστήριξη
(16:00 – 21:00)

Scroll to Top