Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα.

Στη διάρκεια του εξαμήνου, πραγματοποιείούνται για κάθε μάθημα 13 εβδομαδιαίες διαλέξεις, εκτός από τα μαθήματα με κωδικούς 106 και 302 για τα οποία πραγματοποιούνται έξι (6) εβδομαδιαίες διαλέξεις

 

Α’ Εξάμηνο – Χειμερινό

Δευτέρα

16.30 – 18.45: Λογιστική (105)
19.00 – 21.15: Διοικητική Οικονομική (101)

Τετάρτη

16.30 – 18.45: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (104)
19.00 – 21.15: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (106)*
* έξι (6) διαλέξεις στη διάρκεια του εξαμήνου

Πέμπτη

16.30 – 18.45: Βελτιστοποίηση στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων (102)
19.00 – 21.15: Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (103)

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό

Κατεύθυνση: Ψηφιακές Επιχειρήσεις
Δευτέρα

17.30 – 19.45: Ψηφιακές Επιχειρήσεις (213)

Τετάρτη

16.30 – 18.45: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνία (212)
19.00 – 21.15: Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Νοημοσύνη (211)

Πέμπτη

16.30 – 18.45: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (202)
19.00 – 21.15: Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών (201)

 

Β’ Εξάμηνο – Εαρινό

Κατεύθυνση: Κοστολόγηση και Ελεγκτική
Δευτέρα

17.30 – 19.45: Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Επενδύσεις (221)

Τετάρτη

16.30 – 18.45: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση (223)
19.00 – 21.15: Ελεγκτική (222)

Πέμπτη

16.30 – 18.45: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (202)
19.00 – 21.15: Διοίκηση Παραγωγής και Συστημάτων Παροχής Υπηρεσιών (201)

 

Γ’ Εξάμηνο – Χειμερινό

Τετάρτη

16.30 – 18.45: Μεθοδολογία Έρευνας (302)*
* έξι (6) διαλέξεις στη διάρκεια του εξαμήνου

Scroll to Top