Πολιτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με επίκεντρο τον φοιτητή και την φοιτήτρια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) αναγνωρίζει την ποιότητα ως κεντρική έννοια που διακρίνει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του και επιδιώκει την επίτευξη υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού έργου.

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων δεσμεύεται να παρέχει μια ποιοτική και ουσιαστική εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική εμπειρία με επίκεντρο τον φοιτητή και την φοιτήτρια.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση που προσφέρει το ΠΜΣ βασίζεται στην εξατομικευμένη προσοχή που δίνεται σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια, η οποία αντανακλάται: στο μικρό μέγεθος της τάξης, στην τακτική και ουσιαστική αλληλεπίδραση και συνεργασία  των καθηγητών με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και στο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών που δίνει στον κάθε φοιτητή/φοιτήτρια τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών κατευθύνσεων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους που έχει.

Τακτική και ουσιαστική αλληλεπίδραση διδασκόντων με φοιτητές και φοιτήτριες

Η τακτική και ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους φοιτητές  και τις φοιτήτριες βασίζεται σε  σχεδιασμένες εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ξεκινούν με πρωτοβουλία του διδάσκοντα, έχουν ακαδημαϊκό χαρακτήρα, εμπλέκουν ενεργά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση και έχουν συμμετοχή στην τελική βαθμολογία του φοιτητή/φοιτήτριας.

Η παρουσία του διδάσκοντα είναι συνεχής και η συνεργασία του με τους φοιτητές τακτική και ουσιαστική. Ο διδάσκων σχεδιάζει και προωθεί εποικοδομητικές αλληλεπιδράσεις με τους φοιτητές όπως είναι: τα κουίζ, τα τεστ, οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις, οι εργασίες,  που ενισχύουν την ενεργή συμμετοχή και δέσμευση των φοιτητών και φοιτητριών και αξιολογούν τη γνώση και την προσπάθειά τους.

Ο διδάσκων φροντίζει:

 • Να ενημερώνει τους φοιτητές για τις προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες στις οποίες (α) πραγματοποιούνται οι σύγχρονες συνεδρίες διαλέξεων και (β) αναρτάται νέο ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (γ) πραγματοποιούνται τεστ, κουιζ και ενδιάμεσες αξιολογήσεις (δ) υποβάλλονται εργασίες.
 • Να δημιουργεί σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στοχευμένα μαθησιακά αποτελέσματα για την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα και να παρακολουθεί την συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
 • Να παρέχει άμεσες οδηγίες-κατευθύνσεις στους φοιτητές σχετικά με τη μελέτη και την εκπόνηση των εργασιών κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αλλά και με ασύγχρονα μέσα που είναι διαθέσιμα σε όλους τους φοιτητές, όπως ανακοινώσεις ή αναρτήσεις σε πίνακες συζητήσεων  (discussion boards)  και φόρουμ της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Να αξιολογεί τις εργασίες που υποβάλλουν οι φοιτητές και να παρέχει ουσιαστικές παρατηρήσεις και σχόλια σε αυτές.
 • Να δίνει πληροφορίες και να απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος που τίθενται στη διάρκεια των διαλέξεων, ή των συζητήσεων που διεξάγονται σύγχρονα ή ασύγχρονα π.χ. σε πίνακα συζήτησης.
 • Να διευκολύνει ομαδικές συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος, συγχρονισμένα ή ασύγχρονα.

Τεχνολογικά μέσα

Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κατανοεί ότι η τεχνολογία της πληροφορίας έχει γίνει ένα αναπόσπαστο εργαλείο για την εκπλήρωση της αποστολής του στη διδασκαλία, τη μάθηση, την έρευνα, και τις διοικητικές υπηρεσίες.

Το ΠΜΣ  ενθαρρύνει τους φοιτητές, και το προσωπικό του να αποκτήσουν γνώσεις υπολογιστών και τεχνολογικές δεξιότητες. Οι υπολογιστές και τα δίκτυα μας δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε, να εξετάζουμε και να διαδίδουμε πληροφορίες, να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με άλλους οπουδήποτε και αν βρίσκονται και να οικοδομήσουμε τη βάση τεχνολογικών δεξιοτήτων από την οποία εξαρτάται ο εικοστός πρώτος αιώνας.

Η ενδυνάμωση, όμως, συνεπάγεται και ανάλογη ευθύνη. Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι υποχρεωμένο να υποστηρίζει και να τηρεί τους ηθικούς κώδικες και νομικούς κανόνες που ισχύουν για την τεχνολογία των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συγγραφής, εμπιστευτικότητας, ιδιωτικότητας και διάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο, σεβόμαστε τους κώδικες εντιμότητας, ακεραιότητας και πνευματικής ελευθερίας στους οποίους βασίζονται τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διαδικτυακή μας παρουσία υιοθετούμε τις πρακτικές καλής συμπεριφοράς.

Πρακτικές καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο

Όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτικοί διαδικασία του ΠΜΣ, διδάσκοντες και φοιτητές:

 • επικοινωνούν, συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν ευγενικά και επαγγελματικά
 • προετοιμάζονται κατάλληλα για τις προγραμματισμένες διαλέξεις και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος
 • φροντίζουν ώστε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, των παρουσιάσεων και των συζητήσεων:
  • η εικόνα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή τους να παρουσιάζει ένα επαγγελματικό/ακαδημαϊκό περιβάλλον,
  • να αποφεύγονται οι ιδιωτικές συνομιλίες,
  • να μην υπάρχουν άλλα πρόσωπα που δεν είναι φοιτητές στο δωμάτιο,
  • να υπάρχει ησυχία και σωστός φωτισμός στο χώρο,
  • να θέτουν τα κινητά τηλέφωνα/σταθερά σε σίγαση

Η γραπτή επικοινωνία μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας:

 • βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση.
 • περιέχει σχόλια και παρατηρήσεις ακαδημαϊκού περιεχομένου χωρίς ειρωνείες ή προσβολές.
 • δεν χρησιμοποιεί έγχρωμα ή κεφαλαία γράμματα που υποδεικνύουν δυνατή ένταση φωνής
 • είναι περιεκτική και παρουσιάζει ουσιώδεις πληροφορίες

Πολιτική για τις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές συνεδρίες (διαλέξεις, παρουσιάσεις, κλπ) διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας συναντήσεων ΖΟΟΜ ενώ οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως τα κουίζ, οι εργασίες, κλπ, διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης moodle που διαθέτει το Διεθνές Πανεπιστήμιο.
 • Στην περίπτωση γραπτών εξετάσεων η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ρυθμίζεται ώστε, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, στους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται για την εξέταση να επιτρέπεται η εκτέλεση εγκεκριμένων εγκαταστημένων εφαρμογών και η πρόσβαση σε συγκεκριμένες διαδικτυακές διευθύνσεις.
 • Στην περίπτωση γραπτών εξετάσεων ο διδάσκων ορίζει κατηγορίες ερωτήσεων ή θεμάτων που να καλύπτουν την ύλη του μαθήματος και φροντίζει σε κάθε κατηγορία να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός διαφορετικών αλλά ισοδύναμων ερωτήσεων, ασκήσεων ή θεμάτων προς ανάπτυξη. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ρυθμίζεται ώστε να διανέμει σε κάθε φοιτητή τυχαία ερωτήσεις/θέματα από κάθε κατηγορία.
 • Στην περίπτωση γραπτής εργασίας, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ρυθμίζεται ώστε με την ανάρτησή κάθε εργασίας, αυτή να υποβάλλεται αυτόματα στο σύστημα Turnitin για έλεγχο λογοκλοπής.
 • Για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (κουιζ, εργασίες, κλπ) που πρέπει να εκπονήσουν οι φοιτητές ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής, η οποία εμφανίζεται στην εκφώνηση της δραστηριότητας, μαζί με την πολιτική που ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης. Γενικά, εργασίες που υποβάλλονται 15 μέρες μετά την προθεσμία υποβολής τους βαθμολογούνται με μηδέν.

Όροι συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 1. Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα (διαδικτυακά μαθήματα, προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών, κλπ) κάθε φοιτητής θα πρέπει: (α) να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθερό επιτραπέζιο ή φορητό, όχι ταμπλετ, με αδιάλειπτη σύνδεση στο διαδίκτυο με καλώδιο (όχι ασύρματη σύνδεση μέσω wi-fi), που είναι εξοπλισμένος με κάμερα, μικρόφωνο και ηχεία και (β) να έχει εγκαταστήσει και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το σύστημα τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ.
 2. Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ή άλλου είδους καταγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας (διάλεξης, παρουσίασης, κλπ) από κανέναν συμμετέχοντα (διδάσκοντα, φοιτητή, επιτηρητή), σύμφωνα με όσα ορίζονται στη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 3. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών (διαλέξεων, εξετάσεων, παρουσιάσεων, κλπ) καταγράφονται μόνο τα ελάχιστα προσωπικά́ δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διασύνδεσή στο δίκτυο, όπως το όνομα χρήστη, η IP διεύθυνση του υπολογιστή́, η ημερομηνία και η ώρα της σύνδεσης.
 4. Το μόνο που αποθηκεύεται τους διακομιστές του Ιδρύματος είναι το ηλεκτρονικό́ αρχείο που εμπεριέχει το ηλεκτρονικό́ γραπτό́ των εξετάσεων του φοιτητή́, το οποίο θα αποθηκευτεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί φυσικών εγγραφών στις ασφαλείς υποδομές του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

Όροι συμμετοχής σε εξετάσεις

 1. Για τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις κάθε φοιτητής θα πρέπει να συνδεθεί ταυτόχρονα στην πλατφόρμα εξετάσεων του Τμήματος οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (exams.ba.ihu.gr) και στο σύστημα τηλεδιάσκεψης ΖΟΟΜ.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος φοιτητής (α) απάντησε σε γραπτές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην πλατφόρμα εξετάσεων χωρίς να έχει συνδεθεί στο ΖΟΟΜ, ή (β) ξεκίνησε να απαντάει στις γραπτές εξετάσεις στην πλατφόρμα  εξετάσεων πριν συνδεθεί στο ΖΟΟΜ ή (γ) οι διευθύνσεις IP με τις οποίες συνδέθηκε στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και την πλατφόρμα των εξετάσεων είναι διαφορετικές τότε ο φοιτητής δεν βαθμολογείται.
 3. Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή να εξασφαλίσει ότι ικανοποιούνται όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο έγγραφο αυτό και να ελέγξει την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του (ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, ρούτερ, κλπ.) πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.
 4. Σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την εξέταση κάθε μαθήματος (π.χ. την προηγούμενη μέρα ή μερικές ώρες νωρίτερα) ο φοιτητής θα πρέπει να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας της συσκευής του σε σχέση με διαδικασίες τηλεδιάσκεψης (έλεγχος κάμερας, ηχείου, μικροφώνου και ταχύτητας σύνδεσης). Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα ο φοιτητής θα πρέπει να μεριμνήσει για την επίλυσή του πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
 5. Οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και τη συναίνεσή τους με τους όρους διεξαγωγής των εξετάσεων. Η σχετική δήλωση βρίσκεται στην πλατφόρμα των εξετάσεων σε ιστοσελίδα που τους αποστέλλεται πριν τις εξετάσεις.
 6. Πριν την έναρξη των εξετάσεων πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδείξουν μέσω της κάμεράς τους στον επιτηρητή/εξεταστή κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας.
 7. Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να έχουν σε ενεργή κατάσταση την κάμερα και το μικρόφωνό τους καθ’ όλη της διάρκεια της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται να κλείνουν την κάμερα ή το μικρόφωνο όταν δεν εξετάζονται οι ίδιοι στις προφορικές εξετάσεις, ή όταν απαντούν στις γραπτές εξετάσεις.
 8. Η κάμερα θα πρέπει να ρυθμιστεί σε σταθερή θέση, ώστε η εικόνα που μεταδίδεται να μην μεταβάλλεται, και σε τέτοια απόσταση ώστε να εμφανίζεται ο εξεταζόμενος από την μέση και πάνω και ο περιβάλλοντας αυτού χώρος σε απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου δεξιά και αριστερά. Για την προστασία των ίδιων των εξεταζόμενων συστήνεται στον περιβάλλοντα χώρο τους, ιδίως σε αυτόν που θα εμφανίζεται μέσω της κάμερας, να μην υπάρχουν άλλα αντικείμενα, ιδίως προσωπικού χαρακτήρα.
 9. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν από την κάμερα ή να την στρέφουν σε άλλη κατεύθυνση, ή να κοιτούν προς άλλες κατευθύνσεις και όχι απευθείας την κάμερα και να μετακινούνται στο φυσικό τους χώρο.
 10. Οι εξεταζόμενοι θα ακούν μόνο από τα ηχεία της συσκευής τους. Απαγορεύεται η χρήση ακουστικών.
 11. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να συνομιλούν με οποιονδήποτε άλλο κατά τη διάρκεια της εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε μέσο ή να προκαλούν θόρυβο.
 12. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου για οποιονδήποτε λόγο καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Για όσο χρονικό διάστημα ο εξεταζόμενος βρίσκεται στην αίθουσα εξέτασης θα πρέπει να έχει απενεργοποιημένο το κινητό του τηλέφωνο.
 13. Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από την εικονική αίθουσα εξετάσεων πριν ολοκληρωθεί η εξέταση και λάβουν τη σχετική άδεια από τον εξεταστή.
 14. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει μεριμνήσει εκ των προτέρων ώστε να έχει σε άμεση πρόσβαση τα είδη εκείνα που μπορεί να χρειαστεί όσο διαρκεί η εξέταση (π.χ. νερό, γραφική ύλη, εφόσον επιτρέπεται από το διδάσκοντα, κλπ.).
 15. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να μεριμνήσουν ώστε κατά τη διάρκεια της εξέτασης να είναι οι μοναδικοί χρήστες του τοπικού δικτύου (δηλαδή να μην χρησιμοποιούν το δίκτυο άλλα μέλη της οικογένειας) για να επιτυγχάνεται ικανοποιητικής ποιότητας σύνδεση.
 16. Στο χώρο του εξεταζόμενου δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα άτομα, σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης και θα πρέπει να επικρατεί απόλυτη ησυχία (δεδομένης της αδυναμίας σίγασης των μικροφώνων).
 17. Σε περίπτωση που ακούγονται φωνές και ήχοι που παραπέμπουν στη λειτουργία υποβολέα και γενικά αν ο εξεταστής έχει βάσιμες υποψίες από τη συμπεριφορά του εξεταζόμενου ότι υπάρχει υποβολέας, τότε ο εξεταζόμενος μηδενίζεται και αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας.
 18. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν ευπρεπή συμπεριφορά απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες στην εξεταστική διαδικασία. Η αμφίεση των φοιτητών θα πρέπει να είναι επίσης ευπρεπής, σαν να επρόκειτο να λάβουν μέρος σε εξετάσεις στο φυσικό χώρο αίθουσας διδασκαλίας και γενικά σε δημόσιο χώρο. Σε περίπτωση άσεμνης, προκλητικής, προσβλητικής, ρατσιστικής και εν γένει ανάρμοστης συμπεριφοράς, ο εξεταζόμενος θα μηδενίζεται και θα αποβάλλεται από τη διαδικασία εξέτασης.
 19. Η μη-τήρηση των παραπάνω κανόνων και οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της διαδικασίας των εξετάσεων θα επιφέρει, κατά την κρίση του διδάσκοντα/ εξεταστή ή των επιτηρητών, το μηδενισμό του εξεταζόμενου και την άμεση αποβολή και αποκλεισμό του από τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης.
Scroll to Top